ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ХЕПИ ФЛАЙ“ ООД ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО

Качеството е основен фактор в работата на „ХЕПИ  ФЛАЙ“ ООД. То предопределя реализирането на фирмените продукти и услуги с необходимите характеристики, без недостатъци и забележки от страна на клиентите.

Нашето желание е да удовлетворяваме потребностите и очакванията на клиентите ни, свързани с предоставяните услуги:

„Продажба на самолетни билети, организиране на чартърни полети,   хотелско настаняване в страната и чужбина,  наем на автомобили, предоставяне на  туристически продукти и услуги, конгресен туризъм, организиране на фирмени мероприятия, посещение на международни конференции и семинари, бизнес пътувания  и съпътстващи дейности.“.

Пред уважаваните от нас клиенти ние декларираме нашата готовност за гаранция на показателите по качество, залегнали в съответните договорни отношения, както и в националните и международни нормативи.

Ръководният екип на „ХЕПИ  ФЛАЙ“ ООД разработи и формулира своята обща политика по качеството като част от цялостната политика на фирмата. По въпросите на качеството целта на ръководството на „ХЕПИ  ФЛАЙ“ ООД е да проявява разбиране, да осъществява и поддържа политиката на фирмата за осигуряване и контрол на качеството.

Изисквам усилията на всеки служител във фирмата да са насочени към максимално приемане и осъществяване на тази политика. Това ще доведе до повишаване на професионалната квалификация, до спестяване на  време и средства, до постигане на още по-висока конкурентноспособност.

Постигането на нашите цели за растеж, компетентност и прецизност, прилагани в ежедневната работа ще създаде необходимата обстановка и нужните икономически средства за задоволяване на интересите и потребностите на нашия персонал, клиентите и на всички, свързани по някакъв начин с фирмата лица.

Декларирам личния си ангажимент за прилагането на настоящата политика и поддръжането на ефективна система за управление на качеството!

 

28.09.2016 г.,                       Управител: / Александър Темелков/

гр. София